Giải Pháp Doanh Nghiệp

Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Tư vấn Quản trị

Kici3 cung cấp các gói tư vấn và tái cơ cấu cho doanh nghiệp quý vị, giúp quý vị có những phân tích đánh giá và gợi ý để phát triển tốt nhất.

Kici3 ERP - Sample 1 for three columns

Outsourcing Marketing

Chúng tôi cung cấp giải pháp Phòng marketing ngoài cho doanh nghiệp quý vị, giúp quý vị an tâm trong hoạch định chiến lược phát triển vì đã có sự hỗ trợ của đội ngũ marketing chuyên nghiệp đến từ Kici3.

Kici3 ERP - Sample 3 for three columns

Đào tạo tại doanh nghiệp

Kici3 cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tư duy chiến lược.