Số hóa doanh nghiệp

Số hóa doanh nghiệp ** Tại sao doanh nghiệp Việt e ngại trong việc số hoá doanh nghiệp thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0? ** Về Chúng tôi [1] Liên hệ ...

03/01/2019 14:39:25

Latest Blog

View All
  • 21/01/2019 19:27:56

    Doanh nghiệp nhỏ, đầu tư vào quản lý có cần thiết hay không?

    * * *1. Bán hàng:* Bán hàng là nguồn sống huyết mạch của doanh nghiệp, nó tạo ra được thu nhập để duy trì và phát triển cho doanh nghiệp. Bởi thế nê...

  • 21/01/2019 19:34:10

    Giải pháp quản trị doanh nghiệp

    Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp hiện nay. Làm sao để tăng cường lợi nhuận và hạn chế rủi ro để lợi ích doa...