Kici3 ERP Economy

  • Dung lượng lưu trữ
  • Tài khoản
  • Sử dụng tên miền riêng

2.799.000,00 ₫ 2.799.000,00 ₫ 2799000.0 VND

999.000,00 ₫

Option not available

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ hàng

Tài khoản: 5
Dung lượng: 5GB
Băng thông: 50GB
Modules:
Quản lý quan hệ khách hàng - CRM
Quản lý khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản trị kế toán
Quản trị nhân sự
Quản lý thu mua
Quản lý kho
Hộp thư
Chat nội bộ
Miễn phí subdomain sub.kici3.site/net/com
Sử dụng tên miền riêng +1,5000,000đ/tháng
Miễn phí SSL


Specifications for Kici3 ERP Economy

Dung lượng lưu trữ 5 GB hoặc 10 GB hoặc 20 GB hoặc 50 GB hoặc 100 GB hoặc 0
Tài khoản 1 hoặc 5 hoặc 10 hoặc 30 hoặc 100 hoặc 0
Sử dụng tên miền riêng Có hoặc Không