Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng và phân cho từng nhân viên kinh doanh trên hệ thống Kici3 ERP

Kici3 Highlighs

2001 views
0 Likes
0 0
Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng và phân cho từng nhân viên kinh doanh trên hệ thống Kici3 ERP

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this video by email!

Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng và phân cho từng nhân viên kinh doanh trên hệ thống Kici3 ERP

Xem

  • 2001 Total Views
  • 2001 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+