Tin tức

Hãy liên lạc với chúng tôi

Doanh nghiệp SME Việt Nam đang ở đâu trên con đường Chuyển đổi số

Trần Quốc Toàn
tháng 8 2021 — 1376 lượt xem

Đào một cái giếng, hai cái giếng, và nhiều cái giếng trước khi chết khát!!!

Trần Quốc Toàn
tháng 5 2021 — 1682 lượt xem số hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn sẽ thế nào nếu bạn đi cách ly?

Trần Quốc Toàn
tháng 3 2020 — 2573 lượt xem

Gọi điện khách hàng - Việc làm lắm công phu

Trần Quốc Toàn
tháng 6 2019 — 2584 lượt xem

[NOKIA - BLACKBERRY] Phát triển để thích nghi HAY phát triển để tồn tại?

Trần Quốc Toàn
tháng 4 2019 — 2357 lượt xem

Sử dụng chat box trong quản lý công việc và những mặt trái.

Trần Quốc Toàn
tháng 4 2019 — 2101 lượt xem hệ thống erp phần mềm quản trị doanh nghiệp kici3 erp số hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ thế nào nếu không có Quy Trình

Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 2033 lượt xem

Lợi ích sử dụng phầm mềm quản lý doanh nghiệp

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 2373 lượt xem

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 2465 lượt xem

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 2270 lượt xem

Giải pháp quản trị doanh nghiệp

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 2010 lượt xem

Doanh nghiệp nhỏ, đầu tư vào quản lý có cần thiết hay không?

Lê Thị Phượng
tháng 1 2019 — 1984 lượt xem

Số hóa doanh nghiệp

Trần Quốc Toàn
tháng 1 2019 — 2853 lượt xem phần mềm quản trị doanh nghiệp kici3 erp số hóa doanh nghiệp

Về Chúng tôi

Số hóa doanh nghiệp là một trong những yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp Việt Nam trong thời hội nhập, khi các hiệp định tự do thương mại đã được ký kết và có hiệu lực như CPTPP.

Để đảm bảo được sự cạnh tranh của doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt cần thay đổi từ tư duy đến chiến lược và hạ tầng. Chúng tôi cung cấp giải pháp Kici3 ERP để giúp doanh nghiệp Việt Nam làm điều đó.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Tin tức

Từ khóa

Lưu trữ